You are here: Home / Atsisiųsti / Nusipirkti / metalinks / baltix-desktop-i386.iso.metalink

baltix-desktop-i386.iso.metalink

Baltix Linux CD metanuorodos aprašymas i386 architektūros kompiuteriams

Extensible Markup Language (XML) icon baltix-desktop-i386.iso.metalink — Extensible Markup Language (XML), 1 KB

File contents

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<metalink version="3.0" generator="Metalink Editor version 1.0.0" xmlns="http://www.metalinker.org/">
 <publisher>
  <name>Package resources</name>
  <url>http://www.packages.ro</url>
 </publisher>
 <license>
  <name>GPL</name>
  <url>http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html</url>
 </license>
 <identity>Baltix-Linux-Desktop-3.0-i386</identity>
 <version>3.0</version>
 <description>Baltix GNU/Linux Desktop CD</description>
 <files>
  <file name="Baltix-Linux-Desktop-3.0-2007-11-i386.iso">
   <os>Linux-x86</os>
   <resources>
    <url type="http" location="lt">http://ftp.akl.lt/Linux/Baltix/Baltix-Linux-Desktop-3.0-2007-11-i386.iso</url>
   </resources>
  </file>
 </files>
</metalink>

Document Actions